De bij, zo belangrijk maar ook zo kwetsbaar

De bij, zo belangrijk maar ook zo kwetsbaar

Het belang van de bij voor de natuur en de mens staat steeds meer in de aandacht. En dat is maar goed ook. Mede door menselijk handelen wordt de bij steeds meer in zijn bestaan bedreigd. De wetenschappelijke studies die aantonen dat de bijenpopulatie steeds verder afneemt stapelen zich op. En dat is zorgelijk. De bij is namelijk veel meer dan een mooi insect. Welk belang de bij voor de mens heeft leggen we in deze blog uit. We eindigen met wat wij als tuinliefhebbers kunnen doen om de bij zoveel mogelijk te helpen. Want dat is veel meer dan we denken.

Het belang van de bij

Het belang van de bij

Meer dan de helft van de wilde bijensoorten wordt bedreigd. En dat is een groot probleem. Wist je dat meer dan 80% van ons voedsel afhankelijk is van bestuiving van bijen en andere insecten ? Zonder de bij en de andere insecten zou ons winkelwagentje er een stuk saaier uitzien. Van aardbijen tot appels en van blauwe bessen tot peren. Ook verschillende groentes zoals broccoli en komkommer zijn afhankelijk van de bij. En wat dacht je van koffie? Het zal allemaal niet meer in de supermarkt te vinden zijn.

Maar hoe komt het  dat deze prachtige insecten worden bedreigd? Dat is onder te verdelen in drie hoofdfactoren:

Gebrek aan voedsel en nestgelegenheid

Het gebrek aan leefruimte en daarmee voedsel en nestgelegenheid is de grootste bedreiging voor de wilde bijen. Simpel gezegd wordt de ruimte waar de bij in leeft steeds kleiner. Dat komt onder andere door de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en steeds grijs wordende beheer van ons groen.

Het gebruik van pesticides door de mens

In de landbouw maar ook in particuliere tuinen worden nog steeds pesticides gebruikt die schadelijk zijn voor de biodiversiteit. De biodiversiteit bepaald de mate van een gevarieerde natuur. Hoe gevarieerder die natuur, hoe meer insecten daarin zullen leven. Ook wordt gezegd dat de systemische werking van de bestrijdingsmiddelen een oorzaak is. Dat betekent dat de giftige middelen door de plant worden opgenomen waardoor de plant zelf ook giftig wordt voor insecten.

De varraomijt

De varraomijt is een bedreiging voor de Europese honingbij. Deze mijt komt oorspronkelijk uit Azië en verspreidt zich niet alleen binnen bijenvolken. Door mee te liften op bijen kunnen ze zich ook van het ene naar het andere volk verplaatsen.

Wat kunnen wij doen voor de bij?

Nederland telt 4,5 miljoen tuinen die samen een gigantisch oppervlak vormen. Maar helaas is ruim 40% van die ‘tuinen’ betegeld. Dat kan dus beter. Het oppervlak van de tuinen kunnen we gebruiken om de leefomgeving van de bij te vergroten. Als elke tuinbezitter bijvoorbeeld één vierkante meter extra biodiversiteit zou creëren in de tuin betekent dat een winst van 4,5 miljoen vierkante meter. Extra biodiversiteit die ervoor zorgt dat de bij een grotere leefomgeving heeft om van te eten en zich te kunnen nestelen.

  • Zorg voor een gevarieerde tuin met veel groen
  • Zaai stukken van de tuin in met bloemen- en bijenmengsels
  • Hang bijenkasten op waar bijen in kunnen overleven en voortplanten

Als tuinbezitter kun je dus weldegelijk een enorme impact hebben op de gezondheid van de bij. Wij helpen uiteraard graag mee om dat te verwezenlijken.

Voor vragen over de tuin neem dan gerust contact met ons op. Of kijk op de FAQ pagina voor de meest gestelde vragen.