Onkruid in het gazon

Onkruid in het gazon

Het komt regelmatig voor dat er onkruid in het gazon aanwezig is. Dat is normaal en soms kun je er helemaal niks aan doen. In de zomer is de onkruiddruk relatief hoog. Een zomer die vrij nat is en toch met hoge temperaturen is ideaal voor onkruid om te ontwikkelen. Daar tegenover staat dat ook gras het onder deze omstandigheden heel goed doet. Een gazon herstellen door kale plekken opnieuw in te zaaien zal nu snel gaan.

In deze blog gaan we in op de meest voorkomende soorten onkruid in het gazon. Daarnaast leggen we uit wat (meestal) de reden is dat de specifieke soort onkruid zich kan settelen én wat je kunt doen om het te voorkomen en/of te genezen.

Grote weegbree in gazon

Weegbree, en dan met name grote weegbree, komt vaak voor in gazons. Het zijn windbestuivers. Dat betekent dat verspreiding via de zaden gaat. Grote kans dus dat weegbree zich snel vermeerdert als je er niks aan doet.

Oorzaken

 • Komt vaak voor op verdichte bodems
 • Verspreiding van de plant door de zaden

Voorkomen

 • Zorg altijd voor een gesloten gazon door op tijd kale plekken in te zaaien
 • Houd de bodem luchtig door te verticuteren en beluchten
 • Bemest regelmatig met organische meststoffen

Genezen

 1. Handmatig verwijderen inclusief wortel
 2. Belucht de bodem met machine of handmatig met bijvoorbeeld een riek
 3. Zaai kale plekken door met graszaad
 4. Bemest het gazon

Biggenkruid in gazon

Dit onkruid wordt ook wel valse paardenbloem genoemd. Dat komt omdat het hij uiterlijke kenmerken van de paardenbloem heeft. Ook Biggenkruid is een windbestuiver waardoor verspreiding makkelijk gaat. Bladeren kunnen maar liefst 20-30cm groot worden waardoor het veel zuurstof en licht wegneemt van het gras. Hierdoor zal het grasbestand verder teruglopen. Biggenkruid krijgt gele bloemen en komt meestal in de lente voor.

Oorzaken

 • Verspreiding van de plant door de zaden
 • Voedselarme bodem

Voorkomen

 • Houd het gazon altijd gesloten door kale plekken in te zaaien met graszaad
 • Houd het grasbestand “jong” door regelmatig te verticuteren en door te zaaien
 • Zorg voor een voedselrijke bodem door te bemesten met organische meststoffen

Genezen

 1. Verwijder de plant handmatig inclusief wortel
 2. Zaai kale plekken door met graszaad
 3. Bemest met organische meststoffen

Klaver in gazon

Klaver is misschien wel het meest voorkomende onkruid in het gazon. Dat komt omdat klaver zich, eenmaal in het gazon, door de ondergrondse wortels zeer makkelijk verspreidt. Daarnaast bindt klaver stikstof uit de lucht waardoor het zichzelf voorziet van extra voeding. Voeding die het gras niet krijgt. De ontwikkeling gaat daardoor nog sneller.

Oorzaken

 • Te weinig voedingsstoffen aanwezig
 • Droogte
 • Ondergrondse uitlopers waardoor het makkelijk verspreidt

Voorkomen

 • Haal beginnend klaver altijd direct weg met wortel en al
 • Houd de bodem vochtig in droge weersomstandigheden
 • Houd het gazon gesloten door regelmatig nieuw gras in te zaaien
 • Bemest een paar keer per seizoen met organische meststoffen
 • Maai regelmatig

Genezen

 1. Verticuteer het gazon grondig
 2. Verwijder zichtbare klaverwortels na het verticuteren
 3. Zaai kale plekken door met graszaad
 4. Bemest na het zaaien met organische meststoffen
 5. Houd de toplaag vochtig tot het gras goed is opgekomen

Duizendblad in gazon

Ook duizendblad zien we regelmatig in gazons terugkomen. Met name op droge en voedselarme gazons weet dit onkruid zich snel te vestigen. Zoals met veel onkruiden is dit ook een oneerlijke strijd met gras. Duizendblad doet het zeer goed bij droogte en ook op schaduwplekken zal het blijven woekeren.

Oorzaken

 • (Zand)bodem is droog
 • Schrale bodem, dus weinig voedingsstoffen
 • Verspreidt zich makkelijk via zaad en uitlopers

Voorkomen

 • Houd het gazon gesloten
 • Voorkom uitdroging van de bodem
 • Bemest regelmatig met organische meststoffen
 • Maai het gazon regelmatig en niet te kort (3-4cm)

Genezen

 1. Steek duizendblad met wortel en al uit
 2. Indien nodig verbeter de bodemstructuur
 3. Verticuteer het gazon
 4. Zaai opnieuw in met graszaad
 5. Bemest met organische bemesting
 6. Houd de toplaag vochtig en geef voldoende water tijdens droge periodes

Paardenbloem in gazon

Paardenbloem is te herkennen aan de gele bloem en de lange (pen)wortel die wel 20cm lang kan worden. Iedereen kent wel de wit/grijze pluizige bol die na de bloei van de bloem ontstaat. Breek je de stengel doormidden dan zal er sap uitkomen. De paardenbloem vermeerdert in rap tempo eenmaal aanwezig in het gazon. De zaden van de uitgebloeide bloem waaien uit en vormen een nieuwe bloem ergens anders in het gazon. Het kan dus zijn dat jij er alles aan doet om dit onkruid uit het gazon te houden, maar dat door de wind de zaadjes van een bloem een paar tuinen verderop zich toch in jouw gazon nestelen. Een typisch geval van pech. Ook via de wortel kan de paardenbloem zich vermeerderen.

Oorzaken

 • Snelle verspreiding via zaad en wortel
 • Door de lange wortelpen overleeft een paardenbloem ook extreme omstandigheden

Voorkomen

 • Omdat de paardenbloem een windbestuiver is, is de aanwezigheid niet altijd te voorkomen
 • Houd het gazon gesloten door goed te maaien, voeden en bij te zaaien
 • De uitgebloeide bloem direct verwijderen om verspreiding te voorkomen

Genezen

 1. Steek de bloem met penwortel en al helemaal uit
 2. Vul het kale stukje op met graszaad
 3. Bemest regelmatig met organische meststoffen

Hondsdraf in gazon

Hondsdraf is een van de meest voorkomende soorten die in gazons voorkomen. Als je de hondsdraf zijn gang laat gaan komen er blauw/paarse bloemetjes in. Bijen en hommels zijn hier gek op. En ondanks dat dat uiteraard goed is, willen we het niet in het hele gazon hebben. Het is een kruiper en dat betekent dat verspreiding razendsnel kan gaan. Voor je het weet heeft het je hele gazon overgenomen.

Oorzaken

 • Hondsdraf is een zeer snelle verspreider door het kruipen in het gazon
 • De “slierten” vormen nieuwe wortels als ze in aanraking komen met de bodem

Voorkomen

 • De zaden van de onkruid kunnen in de grond zitten waardoor het bijna niet te voorkomen is

Genezen

 1. Uitsteken met de hand
 2. Zorg dat je alle wortels goed verwijdert
 3. Zaai eventuele kale plekken door met graszaad
 4. Houd de bodem vochtig tot het graszaad is opgekomen

Uiteraard zijn er nog veel meer onkruiden die voorkomen in het gazon en tuin. Heb je last van onkruid die niet in deze blog staat? Laat het ons gerust weten. Naturegrass en DSV-Zaden hebben alle professionele kennis in huis om je te helpen.

Voor andere vragen over de tuin neem dan ook gerust contact met ons op. Of kijk op de FAQ pagina voor de meest gestelde vragen.