Paardenweides onderhouden

Paardenweides onderhouden

Nederland is een echt paardenland met heel veel paardenweides. Maar liefst 1,2 miljoen mensen zijn geïnteresseerd in de paardensport. Er zijn 400.000 actieve ruiters. Daarnaast zijn er 10.000 paarden(sport)bedrijven en er zijn 3000 ruitersportcentra- en verenigingen (bron). Kortom; de paardenliefhebber komt aan zijn trekken in Nederland. Wij focussen ons in deze blog op hoe al deze paardenweides het beste onderhouden kunnen worden.

Plaats en aanleg van een paardenweide

Plaatsen met een lichte doorlatende grond worden aanbevolen om paardenweides aan te leggen. Een drassige grond is niet geschikt voor het aanleggen van paardenweides. Op deze natte gronden ontstaat veel sneller bodemverdichting. Ook een snellere verspreiding van ongewenste grassen en onkruiden gebeurt sneller op drassige, verdichte bodems. Daarnaast vermeerderen parasieten zoals leverbot en longworm zich sneller op deze percelen (bron).

Inzaaien of doorzaaien van een paardenweide

De keuze om het perceel helemaal opnieuw in te zaaien of alleen maar door te zaaien is niet altijd makkelijk. Daarom geven we een handvat waarmee gewerkt kan worden. Ons advies is om bij minder dan 50% goede grassen of heel veel kale plekken de grasmat te vervangen. Geheel inzaaien dus. Op de kale plekken groeien goede grassen als Engels raai en Timothee niet meer terug. Als gevolg daarvan groeien op die plekken slechte grassen zoals straatgras en ruwbeemd.

Advies opnieuw inzaaien

 • Maak de grond goed los en onkruidvrij
 • Bij veel onkruiden kan een herbicide worden gebruikt
 • Zaai het graszaad op een diepte van 1 tot 1,5cm in
 • Inzaaien in de periode maart/april of augustus/september
 • Kleine percelen kunnen handmatig worden ingezaaid
 • Laat het gras groeien tot 15cm voordat je de eerste keer gaat maaien (dit duurt normaal gesproken ongeveer 2 maanden)
 • Bemest het gras als het 6-8cm hoog is

Ons advies is om bij een aandeel van ongeveer 25% slechte grassen of open plekken door te zaaien. Het percentage goeie grassen is dan nog hoog genoeg. Het perceel helemaal opnieuw inzaaien is in die situatie niet nodig.

Advies doorzaaien

 • Maai het bestaande gras kort af om nieuwe grassen voldoende licht te laten krijgen
 • Zaai door in de periode maart/april of augustus/september
 • Beperkte weidegang is mogelijk vanaf een grashoogte van 6-9cm
 • Probeer het doorzaaien in te plannen voor een regenbui om de kiemsnelheid te bevorderen
 • Rol de bodem aan zodat het graszaad goed in contact komt met de bodem

Naturegrass graszaden voor paardenweides

In Nederland wordt veel gebruikt gemaakt van de zogenaamde BG3 of BG 11 mengsels. Dit zijn “normale” graszaadmengsels en hebben een hoog aandeel Engels raaigras. Engels raai groeit hard en is daarom prima geschikt voor productie. Eigenlijk kun je zeggen dat deze mengsels voor rundvee meer passen. Voor paarden zijn deze mengsels minder geschikt omdat er voor paarden meer gevarieerdere grassen kunnen worden ingezet met een rijkere structuur en wat suikerarmer. Daarnaast is er een verschil waarop koeien en paarden gras eten. Koeien snijden gras af met de tong terwijl paarden het gras kort afbijten met hun tanden. Dat vraagt om andere producten voor paardenweides dan de traditionele mengsels voor rundvee.

Vitahorse Grassbalance

Dit mengsel is uitermate geschikt voor zwaarbelaste paardenweides en paddocks. Het mengsel bevat een relatief hoog aandeel sportveldgrassen waardoor de belastbaarheid en herstellend vermogen aanzienlijk worden verhoogd. De grassen hebben een laag groeipunt. Hierdoor zal het paard alleen het blad afgrazen en de wortels niet meetrekken. Dit voorkomt zandkoliek. Verder heeft dit mengsel een goede voederwaarde en hoge opbrengstpotentie.

Vitahorse Low Fructane Mix

VitaHorse Low Fructane Mix is een grasmengsel met een lager suiker- en fructaangehalte. Uit onderzoek is gebleken dat een laag fructaangehalte in gras het risico van hoefbevangenheid tijdens de weidegang kan verminderen. Door het lagere fructaangehalte is het gras makkelijk opneembaar voor uw paard. Door de specifieke samenstelling is VitaHorse Low Fructane Mix ook zeer geschikt voor hooi- en kuilvoerwinning.

Vitahorse Herb Mix

VitaHorse Herb Mix is een veelzijdig kruidenmengsel dat de smakelijkheid en de gezondheidswaarde van de grasmat sterk verbetert. Ook bevorder je de biodiversiteit van uw grasmat.

Het mengsel is vooral bedoeld als bijmenging bij de inzaai van VitaHorse Grassbalance en VitaHorse Low Fructane Mix. Kruiden bevorderen de vitaliteit en de weerstand van paarden. Bovendien hebben de kruiden een positieve invloed op de darmflora. Omdat er maar 1,5 kg/ha van DSV Herb Mix bijgemengd wordt, blijft de prijs per hectare laag.

Bij Naturgrass® hebben we alle expertise in huis voor jouw paardenweides. Voor vragen neem dan gerust contact met ons op.