De bodem is de basis voor elke mooie tuin

De bodem is de basis voor elke mooie tuin

Hoe je tuin er ook uit ziet, met veel gras of juist veel border met planten, bij elke tuin geldt hetzelfde; de bodem is de basis voor elke mooie tuin.

Nederland telt grofweg vier verschillende soorten grond; zandgrond, kleigrond, zavelgrond en veengrond. En dan hebben we nog een klein gebied in Limburg met lössgrond. Elke bodemsoort vraagt om een andere aanpak. Denk daarbij aan verschillende planten die beter op een bepaald type grond groeien. Niet voor niets dat de Betuwe vol staat met fruitbomen. Die groeien nou eenmaal beter op de rijkere kleigrond met zandig materiaal aan de oppervlakte.

Bron: RIVM

Maar wij als tuinbezitter kunnen niet kiezen voor de grondsoort waarop ons huis en tuin staat. We kunnen wel met een aantal dingen rekening houden voordat we bepaalde planten kiezen voor de tuin.

Wat is grond?

Grond is een mengsel van (verweerd) vast materiaal (organische stof en mineralen), water en lucht. Stenen zijn  niet verweerd vast materiaal. Zoals gezegd telt Nederland verschillende soorten grond met allerlei specifieke eigenschappen. Voor tuinbezitters is het van belang te weten op welke grondsoort men zit en wat goede grond is.

Wat is goede grond?

Goede grond waar planten en gras het goed op doen heeft een aantal belangrijke eigenschappen. Die eigenschappen zijn van nature aanwezig in de bodem of kun je zelf toevoegen/aanpassen. In goede grond is de verhouding tussen grond (organische materiaal en mineralen), lucht en water optimaal. In een luchtige bodem zullen wortels zich sneller ontwikkelen. Maar heb je teveel lucht in de bodem (bijvoorbeeld op zandgronden) dan spoelen voedingstoffen en water sneller uit. Met als gevolg dat de planten niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen en daarmee niet optimaal kunnen groeien. In een bodem met weinig zuurstof blijft water weer teveel staan en daarmee ontstaat er een verdichte bodem. Ook hierin zullen planten zich niet lekker voelen.

Het verrijken van de bodem met voedingsstoffen

Op arme zandgronden is het noodzakelijk om extra voedingsstoffen aan te voeren. De voedingsstoffen zijn van nature schaars in zandbodems en spoelen bovendien dus snel uit. Om planten toch te voorzien in hun behoeftes zul je dus voedingsstoffen moeten toevoegen. De beste en uitgebreidste manier om dat te doen in met organische meststoffen. Hierin zitten de meeste en meest gevarieerde voedingsstoffen. Maak je gebruik van organische meststoffen met zeoliet dan geef je naast de meest voorkomende, ook de meest gevarieerde voeding aan je planten. Hiermee zullen ze, ondanks de arme grondsoort waar ze op staan, toch alle belangrijke voeding binnenkrijgen om rijkelijk te bloeien.

Maar ook op rijkere bodems is het van belang om regelmatig meststoffen toe te voegen. In de loop van de jaren gebruiken planten alle reeds aanwezige voedingsstoffen die al aanwezig zijn in de bodem. Die voedingsstoffen aanvullen is dus van belang om de planten goed te laten ontwikkelen.

Naast meststoffen kun je de bodem ook jaarlijks verrijken met compost of goeie aanplantgrond. Doe je dat jaarlijks dan zal die rijkere grond de bodem intrekken waardoor die in zijn geheel rijker wordt.

Goede grond voor gras

Voor ons van NatureGrass is het natuurlijk belangrijk om te vertellen op welk type grondsoort gras het beste groeit. Het antwoord is gelukkig vrij simpel; met een beetje goed beleid kun je op elke grondsoort een mooie grasmat aanleggen. De verschillende type grondsoorten vragen wel om een andere basisaanpak.

Gras op zandgrond

  • Droogt sneller uit (let op het water geven, hier lees je er alles over)
  • Vraagt om extra meststoffen
  • Heeft extra aandacht nodig wat betreft het verrijken van de grond (compost)

Gras op kleigrond

  • Heeft zo nu en dan verschraling nodig (aanvoeren zand in de toplaag)
  • Is was kwetsbaarder voor ziektes en schimmels door teveel aan water
  • Heeft zo nu en dan meststoffen nodig
  • Heeft meer zuurstof nodig (vertidrainen en verticuteren)

Alle overige gronden vragen een combinatie van bovenstaande. Maar de stelregel is als je de elementen goed in balans hebt, de bodem klaar is voor een mooie tuin met veel bloemen en planten. Want zoals we al zeiden; de bodem is de basis voor elke mooie tuin.